Fundacja Dla Osób z Urazem Rdzenia Kręgowego założona w Gorzowie Wielkopolskim w 2003 roku jest organizacją charytatywną powstałą z inicjatyw ludzi wrażliwych na ludzkie nieszczęścia. Podstawą naszych działań jest pomoc osobom cierpiącym na schorzenia kręgosłupa. Niesiemy pomoc rzeczową i finansową. Dla osób objętych opieką udostępniamy subkonta, na których gromadzone są środki przeznaczone na zakup leków przeciwbólowych, leczenie, rehabilitację, sprzęt rehabilitacyjny, likwidację barier architektonicznych.
 
Upowszechniamy wiedzę o przyczynach niepełnosprawności, o sposobach radzenia sobie z nią oraz o prowadzeniu działań profilaktycznych w tym zakresie.  

Jesteśmy niepowtarzalni, przekonajcie się Państwo do naszej wyjątkowości!  

Od założenia w 2003 roku Zarząd oraz zaangażowane osoby w jej prowadzenie wszystkie prace wykonują społecznie. Z osobami dotkniętymi nieszczęściem jesteśmy w najtrudniejszych chwilach. Przekazane środki na Fundacje przyznajemy potrzebującym w sposób sprawiedliwy. Od najmłodszych po osoby, którym pomóc już nikt nie chce.
Z pomocą Internetu, wolontariuszy oraz ludzi dobrej woli, prowadzone przez nas akcje przynoszą coraz lepsze efekty. Na przykładzie zbieranego 1% z podatku dochodowego od 2006 roku przekazaliście nam Państwo wymienione środki:
- w roku 2006 - 1850 zł,  

- w roku 2007 - 7500 zł,  

- w roku 2008 - 39 000 zł,  

- w roku 2009 - 83 000 zł,  

- w roku 2010 - 250 000 zł,  

- w roku 2011 - 260 000 zł.

Wszystkie środki zostały przeznaczone na potrzeby osób z urazem rdzenia kręgowego.  

Z racji na zwiększony rozwój naszej działalności w czerwcu 2010 roku zatrudniliśmy jedną osobę. Od marca 2011 roku zatrudniliśmy dodatkowo dwie osoby, których wynagrodzenie nie przekracza najniższych krajowych. Środki na prowadzenie biura i zatrudnienie pochodzą od sponsorujących nas firm i reklamodawców.  

Nasza Fundacja chce dotrzeć do wszystkich osób potrzebujących pomocy. Obecnie powstaje baza informacyjna o ludziach z urazem kręgosłupa (paraplegia i tetraplegia). Osoby te  prosimy o opis swoich przypadków - ukażcie swoje potrzeby i sytuację. Pomóżmy sobie nawzajem! Zwracamy się również do znajomych takich osób, aby przekazywać  tę informację.


Fundacja Dla Osób z Urazem Rdzenia Kręgowego powołana została aktem notarialnym z dnia 22.05.2003r, repertorium nr 5320/2003 i posiada osobowość prawną zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym w Zielonej Górze nr 0000164927 z dnia 08.07.2003r. Posiada także statut Organizacji Pożytku Publicznego.

Statut Fundacji Dla Osób z Urazem Rdzenia Kręgowego - pobierz PDF.