Szanowni Państwo,


Dla osób objętych opieką udostępniamy subkonta, otrzymują pomoc rzeczową i finansową. Z zebranych środków opłacamy zakup leków, specjalistycznych środków higieny osobistej, leczenie, rehabilitacje, sprzęt rehabilitacyjny, likwidujemy bariery architektoniczne, etc.

Warunkiem otwarcia subkonta w Fundacji Dla Osób z Urazem Rdzenia Kręgowego jest zgromadzenie i przesłanie wymaganych dokumentów:
 podanie o otwarcie subkonta,
 - oświadczenie o nieposiadaniu subkonta w innej organizacji,
 - zaświadczenie o dochodach, może być ksero PIT-u za 2016 lub inne aktualnie posiadane,
 - historia choroby,
 - aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza prowadzącego,
 - orzeczenie o niepełnosprawności,
 - treść apelu do zamieszczenia na naszej stronie internetowej,
 - aktualne zdjęcia w ilość 2,3 sztuk.

Po otrzymaniu kompletu dokumentów Zarząd rozpatrzy Państwa wniosek i w przypadku pozytywnej decyzji otrzymają Państwo drogą zwrotną do podpisania regulamin i porozumienie, z którymi mogą Państwo zapoznać się już dziś.

Dokumenty do wglądu można zobaczyć w dziale Inne dokumenty.

Z poważaniem,
Zarząd Fundacji