Poniżej przedstawiamy nasze sprawozdanie finansowe za rok 2017. Wszystkie dokumenty do pobrania w formacie PDF.

 

Sprawozdanie Finansowe za 2017r.

 

Bilans za 2017r.

 

Rachunek Zysków i Strat za 2017r.